Gerda Voitechovskaja (w) Nationality, Height & Weight 2024

Gerda Voitechovskaja (w)
Gerda Voitechovskaja (w)
Lithuania

Gerda Voitechovskaja (w) Basic information

Lithuania Lithuania
Nationality
32
Age

Gerda Voitechovskaja (w) Transfers

Upcoming Gerda Voitechovskaja (w)  Matches

Latest Gerda Voitechovskaja (w)  Matches