Villkor & Bestämmelser

Tipya Avtalsvillkor / Användarlicensavtal för Tipya's Applikation ('AVTAL') är ett bindande juridiskt avtal mellan dig och Tipya angående den ovan nämnda mjukvaruprodukten, inklusive eventuella associerade mjukvarukomponenter, media, tryckt material, ljudfiler och online- eller elektronisk dokumentation ('MJUKVARA'). Genom att installera, kopiera, klicka för att acceptera eller på annat sätt använda MJUKVARAN, godkänner du att vara bunden av villkoren i AVTALET. AVTALET reglerar fullständigt förhållandet mellan dig och Tipya (LICENSGIVARE), och det ersätter alla tidigare avtal mellan dig, och alla antaganden som inte framgår i avtalet anses ha förfallit. Om du inte kan godta villkoren i AVTALET, installera eller använd inte MJUKVARAN. MJUKVARAN omfattas av upphovsrättsliga lagar och internationella avtal samt andra immateriella rättigheter och avtal.

Tipya är ingen vadslagningsapp! Det kan inte finnas någon insättning eller riktiga pengar i Tipya-appen. Endast vadslagningsförslag kan skapas.
Det finns ingen riktig valuta i Tipya. Beloppet du satsar på ett tips är bara ett nummer. Det är inte en riktig valuta. Därför kan endast prispengar vinnas på Tipya.

Åldersgräns

Du måste vara 18 år eller äldre för att ladda ner Tipya och skapa dig som användare på Tipya.

Licensallokering

MJUKVARAN licensieras enligt följande villkor:
(a) Installation och användning
Tipya ger dig en licens att installera och använda kopior av MJUKVARAN personligen och icke-kommersiellt.
(b) Säkerhetskopia
Du har rätt att kopiera MJUKVARAN för säkerhetskopiering och lagringsändamål.

Det är inte tillåtet att dela samma användare i Tipya-appen. Din profil är personlig och därför förbjudet att dela med andra. Ett brott mot denna regel kan resultera i permanent uteslutning från appen.

Rättigheter och begränsningar

(a) Upphovsrättsinformation
Det är inte tillåtet att ta bort eller ändra någon upphovsrättslig information på kopior av MJUKVARAN.
(b) Distribution
Det är inte tillåtet att distribuera kopior av MJUKVARAN till tredje part.
(c) Förbud mot reverse engineering, dekompilering och uppdelning
Det är förbjudet att utföra reverse engineering, dekompilering och uppdelning av MJUKVARAN eller på annat sätt försöka avslöja MJUKVARANS källkod om inte - och endast i den utsträckning som handlingen uttryckligen tillåts enligt tillämplig lag som är tillämplig på detta förbud .
(d) Uthyrning
Det är inte tillåtet att hyra, leasa eller låna ut MJUKVARAN till tredje part.
(e) Marknadsföring av tredje part
MJUKVARAN inklusive titlar, figurer, logotyper eller bilder får inte marknadsföras eller på annat sätt distribueras till försäljning utan uttryckligt samtycke från Tipya. Förbudet inkluderar även 'dynamisk nedladdning' och alla andra system som kan vara ett försök att kringgå Tipyas vanliga distributionskanaler.
(f) Supporttjänster
Det är möjligt att Tipya kommer att tillhandahålla supporttjänster relaterade till MJUKVARAN. Eventuell extra mjukvarukod som kan tillhandahållas måste betraktas som en del av MJUKVARAN och omfattas av AVTALETS villkor.
(g) Efterlevnad av tillämplig lag
Tillämplig lag måste iakttas vid användning av MJUKVARAN.

Uppsägning

Vid brott mot AVTALET kan Tipya - utan att förfara mot andra kontraktsbrott - avsluta detta avtal omedelbart. Du måste omedelbart förstöra / ta bort eventuell kopia / kopia av MJUKVARAN som du kan ha.

Du kan avsluta din premium prenumeration när som helst, radera din användare och ta bort Tipya-appen.

Upphovsrätt

Den äganderätt, inklusive upphovsrätt, för MJUKVARAN och eventuell kopia / kopia därav ska tillhöra Tipya eller dess leverantörer. Äganderätt och immateriella rättigheter över innehåll / material som nås genom användning av MJUKVARAN tillhör deras respektive ägare och kan vara skyddade enligt tillämpliga upphovsrätts- och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. AVTALET ger dig inte rätt att använda sådant innehåll / material. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas dig förbehålls Tipya.

E-postmarknadsföring

Genom att markera avtalsvillkor vid registrering accepterar du e-postmarknadsföring från Tipya och dess partners. E-postmarknadsföring kommer att innehålla kasino/vadslagningserbjudanden, produktuppdateringar, nya följare och mer. Du kan alltid redigera de e-postmeddelanden du vill ta emot i din personliga profil efter registrering.

Garantiavsteg

Tipya lämnar inga garantier om MJUKVARAN. MJUKVARAN tillhandahålls 'som den är' utan uttryckliga eller underförstådda garantier av något slag, inklusive, men inte begränsat till, garantier om dess marknadsförbarhet, intrång i tredje parts rättigheter eller dess lämplighet för användning.

Prenumeration & betalning

Allmänna villkor för köp av Tipyas premium prenumeration gäller från och med den 1 maj 2018.

Tipya “Premium 1 månad ($12,99/månad)” och ”Premium 3 månader ($9,83/månad)”

Prenumerationen stöder Tipya som en gratis plattform.

Du kan bara använda in-app-inköp på Apple App Store och Google Play för att köpa prenumerationer.

Apple App Store

– Prenumerationsperioder är 1 månad eller 3 månader. Din prenumeration förnyas varje månad eller varje 3 månader.

– Betalning kommer att debiteras från ditt iTunes-konto vid bekräftelse av köpet

– Prenumerationen förnyas automatiskt om inte automatisk förnyelse stängs av minst 24 timmar före den nuvarande periodens slut

– Förnyelse kommer att debiteras inom 24 timmar före den nuvarande periodens slut.

- Eventuell oanvänd del av en gratis testperiod, om den erbjuds, kommer att gå förlorad när användaren köper en prenumeration på den publikationen, om det är lämpligt

– Du kan avbryta din prenumeration här: https://support.apple.com/en-us/HT202039

Google Play Store

– Prenumerationsperioder är 1 månad eller 3 månader. Din prenumeration förnyas automatiskt varje månad eller varje 3 månader.

– Betalning kommer att debiteras från ditt Google Play-konto vid bekräftelse av köp

– Prenumerationen förnyas automatiskt om inte automatisk förnyelse stängs av minst 24 timmar före den nuvarande periodens slut

– Förnyelse kommer att debiteras inom 24 timmar före den nuvarande periodens slut.

– Du kan avbryta din prenumeration genom att följa dessa steg:
1. Gå till play.google.com/store/account
2. Hitta prenumerationen du vill avsluta.
3. Klicka på avbryt prenumeration.

LAG OCH DOMSTOL

Ovanstående avtal med Tipya regleras av dansk lag, och eventuella tvister måste lösas av danska domstolar.