Ansvarsfullt spelande

Spel är en underhållande hobby för många människor, men särskilt när det finns pengar inblandade, som t.ex. med vadslagning och poker, ökar risken för att utveckla beroende.

Beroende av spel med pengar kallas vanligtvis spelberoende.

Vi vill göra våra användare medvetna om riskerna med att spela om pengar och uppmana er att söka professionell hjälp om ni upplever att era egna spelvanor tar över och ni antingen befinner er i eller är på väg att hamna i en situation där ni tappar kontrollen.

Spela bara för det du har råd att förlora!

En ökande beroende av spel leder vanligtvis till att den budget ni har att spela för ständigt blir större och större, och/eller att ni får orealistiska förväntningar på att vinna stora vinster genom era spel.

Det bästa rådet för att behålla kontrollen och minimera risken för spelberoende är helt enkelt att sätta er budget så att det belopp som är tillgängligt att spela för är ett belopp ni har råd att förlora. Faktum är att det i varje spel finns en risk att förlora hela insatsen, vilket vanligtvis är det första som en spelberoende person blir blind för.

Omfattande påverkan

Spelberoende är omfattande och har ofta konsekvenser inte bara för den person som är beroende, utan också för hans eller hennes familj och vänkrets. Socialstyrelsen definierar spelberoende som ett beroendetillstånd, som karakteriseras av frekvent upprepade episoder av spelomgångar, som dominerar personens liv på bekostnad av sociala, arbetsmässiga och familjära värden och förpliktelser. Förutom att ha ibland omfattande ekonomiska konsekvenser innebär spelberoende också att kontakten och förhållandet till familj, vänner och kollegor ofta påverkas.

Alla kan drabbas!

Spelberoende kan drabba alla, oavsett vilket område de har sin spelkunskap inom. Även om spelautomatspel tidigare har visat sig vara mer beroendeframkallande än andra spel, betyder det inte att personer som har passion för vadslagning, poker, kasinospel, lotteri, trav etc. bör känna sig säkra. Tvärtom.

Med det ökande spelutbudet på internet ändras denna bild betydligt från dag till dag. Center for Ludomani, som erbjuder oberoende rådgivning och behandling för spelberoende, rapporterar kontinuerligt om ett ökande antal förfrågningar från personer med beroende, inklusive vadslagning och poker.

Ni har möjlighet att utöva era rättigheter genom att skriva till Tipya.

Det noteras att er användning av Tipya är frivillig och om ni väljer att utöva era rättigheter kan Tipya möjligen inte vara kapabel eller villig att låta er fortsätta använda Tipya.

Varningssignaler

Nedan finns en lista med 10 kontrollfrågor som Center for Ludomani bland annat använder när man ska avgöra om en person som närmar sig har ett beroendeproblem. Om ni svarar ja på 4 av de 10 frågorna finns det all anledning att stanna upp och söka hjälp.

Är ni passionerade av spel? Är ni frånvarande när ni spelar eller tänker på spel?

Behöver ni öka insatserna för att uppnå spänning?

Blir ni oroliga eller irriterade när ni måste sluta spela?

Spelar ni för att fly från vardagliga problem?

Vänder ni tillbaka till spelplatsen för att vinna tillbaka förlorad insats?

Ljuger ni för familj och vänner för att dölja er deltagande i spel?

Har ni begått brott, t.ex. checkbedrägeri, stöld eller förskingring för att spela?

Har ni förlorat eller äventyrat vänskap, arbete eller utbildning på grund av spel?

Har ni lämnat över till andra, familj eller institutioner, att rädda er från ekonomiska problem som ni hamnat i enbart på grund av spel?

Har ni upprepade gånger försökt kontrollera er spelglöd eller försökt sluta spela helt?

Center for Ludomani tillhandahåller ett anonymt självtest som kan tas Här