Farrukhzhon Ibrokhimov Nationality, Height & Weight 2024

Farrukhzhon Ibrokhimov
Farrukhzhon Ibrokhimov
Uzbekistan

Farrukhzhon Ibrokhimov Basic information

Uzbekistan Uzbekistan
Nationality
27
Age

Farrukhzhon Ibrokhimov Transfers

Upcoming Farrukhzhon Ibrokhimov  Matches

Latest Farrukhzhon Ibrokhimov  Matches