Akaki Tskarozia Nationality, Height & Weight 2024

Akaki Tskarozia
Akaki Tskarozia
Ukraine

Akaki Tskarozia Basic information

Ukraine Ukraine
Nationality
35
Age
180 cm
Height
72 kg
Weight

Akaki Tskarozia Transfers

Upcoming Akaki Tskarozia  Matches

Latest Akaki Tskarozia  Matches